Izbrano Kriptonovice Novice Poučno Vsebine Zanimivo

Se bodo tehnološki velikani in centralne banke združili?

centralne banke tehnološki velikani
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Teoretično gledano je denar socialna konvencija. Ljudje sprejemajo denar v pričakovanju, da bodo vsi drugi storili enako. Po tej definiciji bi karkoli lahko služilo kot denar, pod pogojem, da vsi kupujejo. V ekonomskem jeziku ta ravnotežna analiza poraja teoretično predstavo o valuti, ki jo sestavljajo uporabniki v skupnosti.

Z analizo strukture denarja kot konvencije, so se ekonomisti in centralni bankirji z leti lahko naučili, da so institucionalne podrobnosti pomembne, ko gre za trajnost in učinkovitost vsakega gospodarskega dogovora.

Novodobni denar je v bistvu zelo podoben zgodovinskemu

Trije dogodki so denar in plačilni sistem v zadnjih nekaj letih uvrstili na vrh političnih razprav, s čimer so pritegnili pozornost opazovalcev in komentatorjev. Prvi je bil porast (in poznejši padec) bitcoina in drugih kriptovalut; drugi je bil vstop velikih tehnoloških podjetij v finančni prostor, tretji in v zadnjem času najbolj obravnavani pa so kripto stabilni kovanci.

Vsak od teh dogodkov je na svoj način sprožil vprašanja o osnovni arhitekturi denarja in plačilnih sistemov. Doslej so obstoječe strukture preživele intelektualni napad, vendar se je nastala razprava o prihodnosti denarja in plačilnih sistemov šele dobro začela. Oblasti na splošno (zlasti centralne banke) so zagotovo prejele sporočilo, da morajo vprašanja na področju tehnoloških inovacij in njihovega vpliva na denar in plačilni sistem obravnavati na precej bolj proaktiven način.

»Javne dobrine« centralne banke izboljšujejo delovanje denarnega sistema. To storijo tako, da zasebnemu sektorju omogočajo več inovacij, v dobro vseh. Centralne banke krepijo prizadevanja inovatorjev v zasebnem sektorju in jim dajejo trdno osnovo za gradnjo.

Vendar današnji tehnološki napredek zagotovo lahko pomaga pri oblikovanju učinkovitejšega in bolj vključujočega finančnega sistema, centralne banke pa morajo sprejeti te inovacije. Hkrati so njihove tradicionalne funkcije prilagojene številnim novostim na obzorju, vključno z digitalnimi valutami centralne banke (CBDC).

Skozi zgodovino so se kot denar uporabljali različni fizični žetoni, najnovejša manifestacija pa so bankovci in kovanci. V večini primerov so žetoni sami po sebi lahko ničvredni, vendar jih ljudje sprejemajo kot plačilo v pričakovanju, da jih bodo sprejeli tudi vsi drugi. Bolj kot drugi zaupajo v menjavo žetonov, bolj smo sami pripravljeni to sprejeti.

Transakcijski račun je pomenil velik korak naprej v zgodovini denarja. Ta uporablja posrednika, običajno banko, ki sprejema depozite. Tako pošiljatelj kot prejemnik plačila imata bančni račun za depozite, plačilo pa se izvrši, ko banka obremeni račun plačnika in nakaže na račun prejemnika.

Danes vsakdo z bančnim računom hrani valuto v digitalni obliki. Vaše bančno stanje je digitalna valuta v smislu, da gre za elektronski vnos v knjigi, ki jo vodi banka, pri kateri imate odprt svoj transakcijski račun. Kljub temu je osnovna arhitektura denarja, ki temelji na računu, več sto let ostala nespremenjena, tudi če so elektronska plačila močno povečala hitrost in udobje plačil. To velja, če govorimo o običajnih bančnih depozitih ali oblikah denarja, ki temelji na transakcijskem računu, ne inovativnih plačilnih aplikacijah nebančnih ponudnikov.

Pomemben vidik bitcoina je ta, da se je vrnil k prejšnji, na osnovi žetona zgrajeni definiciji denarja, ki se ne zanaša na posrednike, kot so banke. Digitalni kovanec, namesto izmenjave fizičnih žetonov, igra vlogo denarja. Kovanec ima kriptografsko zapisano obliko vnosa v porazdeljeni knjigi, ki se vzdržuje in posodablja decentralizirano.

Upravljanje denarja prihodnosti

Skozi zgodovino so se pojavljale in izginjale zasebne različice denarja. Nekatere so obstale dlje, druge so propadle prej. Ključno vprašanje je bilo vedno, kako se podpira vrednost določene oblike denarja? Pri poskusih z zasebnim denarjem je izhodišče vedno močna zaveza k podpori vrednosti izdanega denarja, tako z zastavljenimi sredstvi kot tudi z »zavezujočimi« se pravili za njihovo izdajo. Toda zgodovina nam pove, da sčasoma skušnjava, da bi povečali dobiček, izničuje zavezanost izdajatelja do vrednosti valute, ki na koncu podleže neuspehom upravljanja.

Tehnološki napredek je odprl vrata za temeljitejši odmik od običajnega denarja, ki temelji na transakcijskem računu. Digitalni žetoni, ki jih je mogoče prenesti znotraj decentralizirane mreže udeležencev, omogočajo medsebojno plačilo. Ko je določeno članstvo v mreži in so postopki za prenos in poravnavo žetonov jasni, se lahko plačila izvedejo in poravnajo dvostransko, ne glede na to, kako daleč sta ločena pošiljatelj in prejemnik.

Kadar običajni plačilni sistemi na osnovi transakcijskega računa potrebujejo verigo medsebojno povezanih posrednikov za nadaljevanje, bi morali sistemi, ki temeljijo na žetonih, le poiskati prejemnika sredstev (ali njegovo banko) na seznamu članov. Sam prenos bi lahko potekal z uporabo tehnologije distribuirane knjige (DLT). Takšen sistem je povezan s klasično analizo denarja v smislu zgodovinske knjige vseh transakcij. Praktično je pojav denarja, ki temelji na žetonu, to, kar je bil prej povsem teoretični pojem v denarni ekonomiji.

Vendar tehnologija sama po sebi ne daje stabilne vrednosti za CBDC. Digitalne valute, ki temeljijo na žetonih, imajo podobne zunanje tehnološke podobnosti, kot je uporaba DLT. Vseeno je, ali digitalni žeton izda centralna banka, zasebnik ali protokol, kot je v primeru bitcoina. Ključne značilnosti, ki razlikujejo CBDC od ostalih, so, da so CBDC unovčljivi v denarju centralne banke in so podprti z »javnimi dobrinami centralne banke«. Pa te lastnosti lahko zagotavljajo, da vrednost CBDC ostane stabilna?

CBDC lahko razvrstimo v veleprodajne CBDC, kjer so udeleženci mreže finančne institucije, ki že imajo dostop do bilance stanja centralne banke, in maloprodajne CBDC, ki so na voljo tudi splošnim uporabnikom, kot so podjetja in potrošniki.

CBDC sama po sebi ne odpravlja likvidnostnih zahtev poravnave, bi pa bilo mogoče tehnologijo združiti z zagotavljanjem likvidnosti poravnave centralnih bank.

Ker bi bili veleprodajni CBDC v veliki meri omejeni na iste družbe, ki trenutno uporabljajo depozite centralne banke, veleprodajne CBDC ne postavljajo težav s komercialnim odtisom, povezanih s široko dostopnimi maloprodajnimi CBDC, kot je opisano spodaj.

Uvedba maloprodajnih CBDC bi pomenila popolno spremembo denarja. Slednje bi odprlo nove možnosti, ko gre za razpoložljivost plačil 24 ur na dan, različne stopnje anonimnosti, medsebojne prenose ali možnosti uporabe obrestne mere za valuto. Odpirajo pa se tudi številna vprašanja, začenši s tem, kdo prevzema odgovornost za uveljavljanje predpisov o strankah / pranju denarja?

Najpomembneje je, da bi CBDC na drobno sprožila vprašanja, podobna tistim, ki bi se pojavila, če bi navadni državljani dobili dostop do bilance stanja centralne banke. Predstavljajte si, če bi kdo lahko odprl račun pri centralni banki in imel za ta račun debetno kartico. Če bi to postalo razširjeno, bi se stopnja centralne banke na plačilnem sistemu v gospodarstvu širila. V skrajnih primerih bi lahko centralna banka postala bankir na enem mestu za skoraj vsa plačila v gospodarstvu. Vendar pa so tveganja in operativni stroški centralne banke v tem primeru lahko zastrašujoči. Če centralna banka postane prejemnik vseh vlog, bo morda postala tudi posojilodajalec vsem. Vprašanje, ali naj centralna banka omogoči dostop do svoje bilance stanja prek računov ali z izdajo maloprodajnih CBDC, je drugotnega pomena. Na ta način bi centralna banka lahko izrinila zasebne posrednike. Vendar pa vse skupaj vodi v še večjo centralizacijo, kar nikakor ni v redu.

Izboljšanje plačilnih sistemov na podlagi tekočega računa

Možno, da je najučinkovitejši način za izboljšanje plačilnega sistema na drobno, zgraditi dvotirni sistem na tekočih računih, ki omogoča hitrejša plačila. To bi temeljilo na enakih konkurenčnih pogojih, ki bi imeli prostor tako za tradicionalne banke kot za inovativne nebančne ponudnike plačilnih storitev (PSP).

Centralne banke lahko spodbujajo konkurenco tako, da novim nebančnim PSP omogočijo dostop do poravnalnih računov centralnih bank. Nekateri primeri že obstajajo: Švica je denimo izbranim fintech podjetjem dovolila dostop do računov pri Švicarski nacionalni banki. Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje in spoštovali načelo sorazmernosti, mora biti regulacija povezana z zmanjšanim dostopom do storitev centralne banke. Rahlo regulirani PSP bi morali imeti na primer dostop do poravnalnih računov centralnih bank le po predhodni vlogi. Z drugimi besedami, ne smejo biti upravičeni do prekoračitve ali druge likvidnostne pomoči centralne banke.

Nova vprašanja se porajajo, ko se velika tehnološka podjetja lotijo ​​plačil. Njihov poslovni model temelji na omogočanju neposrednih interakcij med velikim številom uporabnikov prek spletnih platform (družbena omrežja, platforme za e-trgovino in iskalniki). Bistveni stranski proizvod je velika zaloga uporabniških podatkov, ki služi kot vložek za storitve, ki izkoriščajo naravne omrežne učinke, ustvarjajo pa še nadaljnjo uporabniško aktivnost. Povečana aktivnost uporabnika nato sklene krog, saj ustvari še več podatkov. Zaradi te povratne zanke v zvezi s podatkovnimi omrežji vstop velikih tehnoloških podjetij v upravljanje plačilnih storitev prinaša resne težave pri zasebnosti podatkov.

Znotraj dvotirnega bančnega plačilnega sistema se uveljavljajo hitri plačilni sistemi na drobno. Trenutno ima 45 jurisdikcij sistem hitrega plačevanja in ta naj bi se kmalu povečal na 60. Sprejetje hitrih plačil na drobno sledi poti sistemov bruto poravnave v realnem času (RTGS), ki so se začeli počasi, a nato hitro razširili in jih trenutno uporablja večina centralnih bank.

Skupni element sedanjih pobud za izboljšanje obstoječega sistema je zagotavljanje osnovne infrastrukture centralne banke, v smislu poravnalnih računov v svoji bilanci stanja v kombinaciji s storitvami, usmerjenimi v stranke, ki jih nudi zasebni sektor.

Ločnica se razlikuje glede na posamezno uporabo. V primeru švedskega Swish-a, na primer, je platforma zasebna, zagotavlja pa jo konzorcij poslovnih bank. Banke vodijo financirane račune, s katerimi izplačujejo sredstva za poravnavo. Kljub temu pa poslovne banke poravnajo vsa neporavnana neto plačila na poravnalnih računih pri centralni banki, Riksbank.

Zasebni sektor bo imel vedno pomembno vlogo pri plačilih. Vprašanje je, kako delo razdeliti na zasebni in javni sektor. Na to vprašanje ni odgovora, ki bi ustrezal vsem in prakse v različnih državah se zelo razlikujejo. Primerjajte Swish sistema z univerzalnim plačilnim vmesnikom Indije (UPI). Za razliko od švedske zasebne platforme indijsko platformo upravlja Nacionalna plačilna korporacija Indije (NPCI), podjetje, ki je delno v lasti centralne banke.

Zasebni sektor je odličen v dejavnostih, s katerimi se soočajo kupci, in sicer s svojo iznajdljivostjo in ustvarjalnostjo, da bolje služi strankam. Vendar obstajajo dobri argumenti za vključitev javnega sektorja pri določanju standardov ali zagotavljanju konkurenčnih pogojev. Ko je osnova vzpostavljena, je več možnosti za gradnjo drugih.

Internet je dober primer. Izvira iz projektov za povezovanje vojaških računalniških omrežij, vendar je v 80. letih prejšnjega stoletja dobil velik zagon s projektom povezovanja akademskih računalniških omrežij. Pravzaprav je bil sodobni internet mogoč s sprejetjem skupnih standardov, ki urejajo način, kako se računalniki pogovarjajo med seboj. Morda se spomnite stvari, kot sta protokol TCP / IP in konvencija, ki ureja e-poštne naslove. Te so zdaj tako običajne, da jih pri vsakodnevni uporabi pozabimo. Toda pri razmišljanju o izboljšanju plačilnega sistema so pomembni precedensi, ki jih je treba upoštevati.

Te standarde si lahko predstavljate kot del jedra ali temeljne infrastrukture, ki so najbolje postavljene ob upoštevanju javnega interesa – v nasprotju z zaprtimi ali ločenimi sistemi, konfiguriranimi v korist zasebnih interesov. Enakovredna za plačilne sisteme bi bila osnovna infrastruktura, ki bi zagotovila skupne standarde za obravnavo posameznih računov v plačilnem sistemu, skupaj s standardi za sporočila, ki imetnikom računov omogočajo, da se medsebojno poiščejo.

Če želite razpravo približati dogajanju po vsem svetu, vzemite primer digitalnih sistemov za identifikacijo. Mnoge države imajo nacionalne identifikacijske številke, vendar jih vse niso digitalizirale za široko uporabo ali za zagotavljanje finančnih storitev. V številnih državah so zasebne ustanove, kot so industrijska združenja poslovnih bank, prevzele vodilno vlogo pri digitalizaciji nacionalnih identifikacijskih številk. To je primer zasebnega zagotavljanja javne dobrine.

Druga plast je enotna oblika naslova za vse imetnike računov v plačilnem sistemu, tudi če so kupci različnih bank ali PSP (vključno z velikimi tehnološkimi družbami). To je bolj kot oblika naslova, ki omogoča, da e-poštna sporočila najdejo pot do uporabnikov, kjer koli že so. Te skupne oblike naslavljanja bi lahko nato kombinirali z odprtimi vmesniki za programiranje aplikacij (odprti API-ji), ki omogočajo, da se bančne aplikacije pogovarjajo med seboj, zaradi česar so interoperabilne. Na ta način bi lahko uporabniki aplikacije ene banke enostavno pošiljali plačila ali jih prejemali z računov drugih bank ali ponudnikov plačilnih storitev.

Kombinacija enotnih formatov naslovov in odprtih API-jev odpravlja zaprta ali ločena omrežja, kjer so uporabniki ujeti znotraj omrežja enega ponudnika. Te zaprte mreže so kot »obzidani vrtovi«, ki ovirajo vsako širšo komunikacijo. Odprti API-ji odprejo plačilni sistem, tako da lahko uporabniki in ponudniki komunicirajo na eni platformi. Med drugim to izenačuje konkurenčne pogoje in manjšim igralcem omogoča enakopravno tekmovanje.

Seveda bi morali plačilni sistemi delovati tudi po vsem svetu. Centralne banke lahko podpirajo učinkovitejša čezmejna plačila. Čeprav stroški takih plačil že povsod padajo, je mogoče storiti še več in kriptovalute to dokazujejo. Oblikovalci politike raziskujejo različne poti, na primer za podporo dvostranskim čezmejnim koridorjem za nakazila. Toda takšni dogovori bi se lahko izvajali le, če se bo našla čezmejna rešitev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorističnih dogovorov.

Ko se lotevamo teh projektov, je varovanje zasebnosti zelo pomembno. Vključiti je treba plast podatkovnega dovoljenja. Potrebujemo tudi zaščitne ukrepe za shranjevanje in pridobivanje podatkov. Močna zaščita proti kibernetski varnosti pa je najpomembnejša.

Vstop tehnoloških velikanov v finančne storitve še bolj izravnava enake pogoje. Če velike tehnološke družbe zagotavljajo plačilne storitve, ki združujejo druge digitalne storitve z uporabo svojih obstoječih podjetij v e-trgovini, socialnih medijih ali iskalnikih, lahko ustvarjeni podatki povzročijo zanko podatkovnih omrežij (DNK), ki vpeljuje prevladujočo storitev ponudnika. Ko centralna banka zagotavlja osnovno infrastrukturo, se lahko velika tehnološka podjetja vključijo v dvotirni sistem z uvedbo obvezne rezerve. Politike, usmerjene v konkurenco in zasebnost podatkov, lahko naslovijo gospodarski vpliv tržne moči in varovanje zasebnih podatkov. Sodelovanje ima zagotovo smisel.

Centralne banke in tehnološki velikani se morajo povezati

Centralne banke so v središču dogajanja, ki spreminja finančni sektor in širše gospodarstvo, naravo denarja, plačilni sistem in finančno ureditev. Pravzaprav ni druge izbire, kot da se centralne banke vključijo v razpravo, saj jih bodo drugače dogodki prehiteli.

Javna sredstva centralne banke morajo v korak s časom. Vsi bi morali sprejeti inovacije. Pomembno pa je, kako se te inovacije uporablja. Posamezniku, pa naj gre za tehnološkega velikana kot je Facebook ali evropsko centralno banko, bo težko sam upravljal novodobne finance. Čas je, da se resno začne razmišljati o povezovanju in bodočem sodelovanju. Ne glede na to, ali gradite kočo, hišo ali nebotičnik, bo stavba stala le, če ima trdne temelje.

Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Marko Vidrih

Marko Vidrih je raziskovalni novinar (freelancer) na področju gospodarstva, tehnologije in financ – predvsem kriptovalut. V svet Blockchaina in kriptovalut je zašel med raziskovanjem prihodnosti svetovnega potenciala finančnih trgov, prevzela pa ga je predvsem ideja o decentralizaciji podatkov in neizmerne razsežnosti, ki jih tovrstna tehnologija predstavlja.

Anketa

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
60.783,79
60.783,79
0.17%
Ethereum
3.173,78
3.173,78
2.59%
Tether
0,932595
0,932595
0.01%
Binance Coin
540,92
540,92
2.83%
Solana
126,57
126,57
4.53%
USDC
0,932377
0,932377
0.04%
Lido Staked Ether
3.171,72
3.171,72
2.55%
XRP
0,460061
0,460061
1.77%
Toncoin
6,65
6,65
8.13%
Dogecoin
0,111607
0,111607
9.56%

Nakup, menjava, prodaja