Izbrano Kriptonovice Poučno

Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami (Bitcoin, Ethereum…) – 1. del

Furs
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

FURS je v začetku januarja 2018 izdal podrobnejše pojasnilo k davčni obravnavi poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. Večjih novosti sicer ni, gre pa za celovito obravnavo davkov povezanih s kriptovalutami, kot so Bitcoin, Ethereum, Ripple in kriptožetoni.

OPOZORILO: V tem prispevku je le povzetek davčne obravnave poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS, ki ga je izdal FURS, 2. izdaja, JANUAR 2018, ki je v celoti na voljo tukaj in mu gre slediti.

Uvodoma je navedeno, da se virtualne valute ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.

Davčna obravnava dohodka, doseženega pri takem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki, je odvisna od okoliščin posameznega primera. Tako je treba ugotoviti, kdo dosega dohodek in za kakšne vrste dohodek v posameznem primeru gre (dohodek iz kreiranja virtualnih valut, iz kupovanja in prodajanja virtualnih valut, izplačilo drugega dohodka v virtualni valuti).

Dohodek dosega fizična oseba

Če prejmete plačilo za kakršenkoli dohodek, ki je po Zdoh-2 obdavčljiv, čeprav je plačilo v virualni valuti, se obdavči kot tovrstni dohodek prejet v naravi.

Po 15. členu ZDoh-2 se obdavčujejo dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Dohodek, prejet v naravi, se določi na podlagi primerljive tržne cene, če ni z zakonom drugače določeno.

Skladno z navedenim se kakršen koli dohodek, ki je obdavčljiv po ZDoh-2 (npr. plačilo za opravljeno storitev svetovanja), a ga fizična oseba ne doseže v evrih, temveč v virtualni valuti, obdavči kot tovrstni dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet.

Če kupite virtualno valuto in jo kasneje prodate, je določeno, da se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala.

V 1. točki 32. člena ZDoh-2 je določeno, da se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen premičnin iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona, in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do pridobitve drugega premoženja; navedena določba ne vpliva na davčno obveznost fizične osebe, ki opravlja dejavnost po III.3. poglavju tega zakona. Skladno z navedenim se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, ne plača dohodnina.

V primeru, da ste virtualne valute narudarili, ste obdavčeni kot drugi dohodek v 105. Členu Zdoh-2.

Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v obliki virtualne valute pri kreiranju oz. »rudarjenju«, se obdavči kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet.

Dohodek dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti

Če opravljate dejavnost, kot samostojni podjetnik, ste v vsakem primeru obdavčeni po Zdoh-2.

Po prvem odstavku 48. člena ZDoh-2 je davčna osnova od dohodka iz dejavnosti dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno. Po drugem odstavku se za ugotavljanje prihodkov in odhodkov uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni s tem zakonom drugače določeno. Več o obdavčitvi pravnih oseb je opisano v nadaljevanju.

Trgovanje kot dejavnost je obdavčena.

Dobiček iz poslov trgovanja z virtualnimi valutami ali dohodek iz »rudarjenja«, ki ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz poglavja III.3. ZDoh-2, se torej obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh-2.

Novost. Tudi trgovanje s kriptovalutami za svoj račun, ki ga opravljate neodvisno, samostojno in trajno, se razume, kot bi opravljali dejavnost kot samostojni podjetnik.

Enako velja za trgovanje s kriptografskimi tokeni. Dohodek posameznika, ki izvira iz trgovanja s kriptografskimi tokeni se šteje kot dohodek iz dejavnosti, pod pogojem, da je dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Bistveni elementi, ki morajo biti pri tem podani, so neodvisnost in samostojnost pri opravljanju dejavnosti ter trajnost dejavnosti. Neodvisnost in samostojnost se kažeta v opravljanju dejavnosti na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter ob lastnem riziku. Za trajnost je bistveno, da ne gre za enkraten posel ali občasne, nepovezane posle, temveč za kontinuirano dejavnost. V posledici to pomeni, da ko posameznik doseže določen obseg (prag) poslovanja, je potrebno registrirati ustrezno dejavnost oziroma ustrezno prilagoditi status, pri čemer pa se izpolnjenost teh pogojev presoja po sami vsebini in v vsakem konkretnem primeru posebej.

Avtor: Mitja Glavnik

Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Kriptovalute.si

Kriptovalute.si združuje uveljavljene strokovnjake s področja informatike, financ, novinarstva in medijev. Osnovni namen je ponuditi kvalitetne in neodvisne informacije iz sveta kriptovalut in zagotoviti strokovno upravljanje kriptovalut znotraj osebnega premoženja posameznika.

Kadarkoli nas lahko kontaktirate preko telefona: 071/377 757 ali spletnega kontaktnega obrazca.

Anketa

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
62.230,16
62.230,16
0.61%
Ethereum
3.388,36
3.388,36
1.67%
Tether
0,933346
0,933346
0.03%
Binance Coin
569,43
569,43
0.2%
Solana
140,19
140,19
3.2%
Lido Staked Ether
3.387,76
3.387,76
1.65%
USDC
0,934078
0,934078
0.02%
XRP
0,457082
0,457082
0.4%
Dogecoin
0,127760
0,127760
0.01%
Toncoin
7,43
7,43
0.51%

Nakup, menjava, prodaja