Kriptonovice Poučno Vsebine

Uredba o kriptovalutah v EU: Razvrstitev kripto sredstev po MiCA

DALL·E 2023 11 30 13.50.31 A conceptual digital illustration representing the Markets in Crypto Assets MiCA Regulation in the European Union. The image should depict a harmoni
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

V svetu digitalnih valut je uredba o kriptovalutah izjemno pomembna, še posebej v Evropski uniji (EU), kjer nova Uredba o trgih kripto sredstev (MiCA) uvaja jasen in usklajen okvir za kriptovalute. MiCA zajema kripto sredstva, ki še niso regulirana kot finančni instrumenti po obstoječi zakonodaji EU, kot je na primer Direktiva o trgih finančnih instrumentov (MiFID II). Poleg tega MiCA uveljavlja nove predpise za ponudnike storitev s kripto sredstvi, izdajatelje in operaterje stabilnih kovancev.

Ključni vidik regulacije kriptovalut po MiCA predstavlja razvrstitev kripto sredstev v različne kategorije, ki temelji na njihovih značilnostih in funkcijah. MiCA opredeljuje štiri osnovne tipe kripto sredstev: žetone, ki se nanašajo na sredstva, e-denarne žetone, uporabniške žetone in ostala kripto sredstva.

Žetoni, ki se nanašajo na sredstva, so tisti, ki si prizadevajo ohranjati stabilno vrednost z navezavo na več fiat valut, eno ali več vrst blaga ali eno ali več kripto sredstev, oziroma kombinacijo teh sredstev. Ti žetoni so znani tudi kot nestabilni kovanci (ki niso e-denar) ali kot žetoni, podprti z naborom sredstev. Žetoni, ki se nanašajo na sredstva, so podvrženi strogi regulativi po MiCA, vključno s pravili o kapitalu, upravljanju, obvladovanju tveganj, razkritju informacij in nadzoru.

E-denarni žetoni predstavljajo elektronsko shranjeno monetarno vrednost, ki se izdaja ob prejemu sredstev in ki je sprejeta za izvajanje plačilnih transakcij s strani fizičnih ali pravnih oseb, ki niso izdajatelji e-denarja. Ti žetoni so prav tako znani kot stabilni kovanci, podprti s fiat valuto, ali e-denarni žetoni. E-denarni žetoni so regulirani po MiCA na podoben način kot elektronski denar po Direktivi o elektronskem denarju (EMD), vendar z nekaterimi dodatnimi specifičnimi pravili za kripto sredstva.

Uporabniški žetoni omogočajo digitalni dostop do blaga ali storitev na platformah ali omrežjih. Ti žetoni so znani tudi kot žetoni za dostop ali storitveni žetoni. Za uporabniške žetone veljajo manj stroge zahteve po MiCA, kot so registracija, razkritje in ukrepi proti pranju denarja.

Ostala kripto sredstva vključujejo žetone, ki ne spadajo v nobeno od prej omenjenih kategorij. Ti žetoni so znani kot plačilni žetoni ali žetoni za menjavo. Ostala kripto sredstva so regulirana po MiCA na podoben način kot uporabniški žetoni, z dodatnimi pravili glede zlorabe trga in urejenega trgovanja.

Poleg tega MiCA ne ureja naložbenih žetonov (Security Tokens), ki so digitalna reprezentacija finančnih instrumentov, kot so obveznice, pravice do udeležbe v dobičku, delnice ali druge vrste vrednostnih papirjev. MiCA jasno določa, da so naložbeni žetoni urejeni pod Direktivo o trgih finančnih instrumentov II (MiFID II).

Razvrstitev kripto sredstev po MiCA je izjemno pomembna tako za izdajatelje kot tudi za uporabnike teh sredstev, saj določa, kateri regulativni režim in obveznosti veljajo za posamezno vrsto žetona. MiCA stremi k vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev za trge kripto sredstev znotraj EU, obenem pa zagotavlja zaščito potrošnikov, finančno stabilnost in spodbuja inovacije.

Uredba o kriptovalutah v EU ima pomembno vlogo ne samo za entitete, ki imajo sedež znotraj EU, ampak tudi za tiste, ki delujejo izven njenih meja, a želijo svoje storitve ponujati evropskim uporabnikom. V Švici, na primer, uredba o kriptovalutah temelji na načelu razvrščanja kripto sredstev v plačilne žetone, uporabniške žetone in sredstvene žetone. Zato je ključnega pomena, da so vsi udeleženci v industriji kripto sredstev dobro seznanjeni z različnimi regulativnimi okolji in da spoštujejo relevantne zakone in predpise.

Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Myhajlo Todurov

Finančni strokovnjak z avtorstvom več kot 1.000 objavljenih člankov. Poleg tega je tudi manager komunikacij, moderator dogodkov in podjetnik. Njegova strast pa je tudi v kriptovalutah in potencialu Web3, ki mu prinaša navdušenje in zanimanje za prihodnje tehnologije.

Anketa

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
59.815,20
59.815,20
1.54%
Ethereum
3.267,00
3.267,00
0.75%
Tether
0,934100
0,934100
0.01%
Binance Coin
545,67
545,67
1.42%
Solana
122,29
122,29
2.24%
Lido Staked Ether
3.266,81
3.266,81
0.69%
USDC
0,934995
0,934995
0.04%
XRP
0,450428
0,450428
1.84%
Dogecoin
0,115731
0,115731
0.51%
Toncoin
6,65
6,65
0.24%

Nakup, menjava, prodaja