Izbrano Kriptonovice Poučno

Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami (Bitcoin, Ethereum…) – 2. del

Furs
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Tokrat se posvečamo obdavčitvi podjetij in poslovanju s kriptovalutami, kot sta Bitcoin in Ethereum iz vidika DDV. FURS je v začetku januarja 2018 izdal podrobnejše pojasnilo k davčni obravnavi poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS.

OPOZORILO: V tem prispevku je le povzetek davčne obravnave poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS, ki ga je izdal FURS, 2. izdaja, JANUAR 2018, ki je v celoti na voljo tukaj in mu gre slediti.

Kot navedeno, se virtualne valute ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.

Davčna obravnava dohodka, doseženega pri takem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki, je odvisna od okoliščin posameznega primera. Tako je treba ugotoviti, kdo dosega dohodek in za kakšne vrste dohodek v posameznem primeru gre (dohodek iz kreiranja virtualnih valut, iz kupovanja in prodajanja virtualnih valut, izplačilo drugega dohodka v virtualni valuti).

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – DDPO-2

V trenutni praksi računovodje knjižijo nakup kriptovalut za podjetje kot naložbo, ali kot zaloge. Vsekakor mora biti skladno z ZDDPO-2. Pred nakupom se obvezno posvetujte s svojim računovodjo.

Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je davčna osnova za davek rezidenta in nerezidenta za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami ZDDPO-2 (prvi odstavek 12. člena). Tako FURS: » Računovodska obravnava virtualnih valut formalno še ni bila pojasnjena. Seznanjeni smo, da potekajo strokovne razprave na to temo v revizijski stroki, vendar s stališči nismo seznanjeni.«

Nadalje: »Finančna uprava Republike Slovenije – FURS ni pristojna za tolmačenje računovodskih pravil, to je določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določb računovodskih standardov.
Glede na navedeno lahko do ustrezne strokovne razlage glede poslovne oziroma računovodske obravnave virtualnih valut, upoštevamo le splošno stališče, da se virtualne valute obravnavajo po splošnih določbah ZDDPO-2, v odvisnosti od dejstev in okoliščin posameznega primera.«

Davčna obravnava z vidika DDV

Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajnih valut za enoto katerekoli virtualne valute, ki predstavlja plačilno sredstvo.

Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajne valute v virtualno valuto ali obratno je oproščena plačila DDV v skladu s 4. d) točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.

Rudarjenje virtualnih valut

Rudarjenje kriptovalut je transakcija, ki ni predmet DDV. Rudarjenje kriptovalut nima določenih strank, nove virtualne valute samodejno ustvari omrežje.

Tudi potrjevanje transakcij, ki jih opravijo rudarji med rudarjenjem virtualnih za nagrado v obliki provizije, ne predstavljajo storitve, ki bi bila predmet DDV, če je provizija prostovoljno dana s strani osebe, ki opravi transakcijo s kriptovaluto (tudi brez provizije bi bila transakcija potrjena), in gre z vidika rudarja za storitev potrjevanja kriptovalute, ki rudarju ne daje nikakršnih pravic do prejema plačila zanjo. Več v podrobnejšem opisu.

Odbitek DDV od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje kriptovalut

Od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje kriptovalut si ne obetajte odbitka DDV.

Glede na davčno obravnavo transakcij rudarjenja kriptovalut, ki niso predmet DDV, davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od rudarjenja, pravico do odbitka bi imel le v primeru opravljanja oproščenih transakcij potrjevanja kriptovalut naročnikom s sedežem zunaj Unije. Več v podrobnejšem opisu.

Storitve, povezane s posredovanjem menjalnih platform

Menjalne platforme so podvržene obračunavanju DDV.

Menjalne platforme virtualnih valut, ki delujejo kot posrednik, ne opravljajo menjalne storitve, čeprav njihova infrastruktura omogoča menjavo. Zdi se, da uporaba teh menjalnih platform ne vključuje nobenih pravic ali obveznosti platforme v zvezi s samim prenosom virtualnih valut. Zato opravljanje storitev spletnih platform, ki omogočajo vrstniško trgovanje z virtualnimi valutami (angl. peer-to- peer trade), ni v zadostni meri povezano z dobavo plačilnih sredstev, da bi se lahko štelo za transakcije v zvezi z valuto ali za finančno storitev. Posledično je opravljanje tovrstnih storitev za plačilo obdavčeno z DDV.

Storitve elektronskih denarnic

Storitev elektronskih denarnic ni podvrženo obračunavanju DDV.

Elektronske (digitalne) denarnice so programske platforme, ki jih običajno zagotavljajo tretje osebe in so lahko brez povezave shranjene na uporabnikovem računalniku, lahko pa so shranjene in se do njih dostopa prek internetne povezave. Digitalne denarnice omogočajo, da uporabniki med seboj pošiljajo ali prejemajo virtualne valute. Storitve digitalnih denarnic, opravljene za plačilo, so oproščene plačila DDV na podlagi 4. d) točke 44. člena ZDDV-1.

Davčna obravnava z vidika DFS

Če posredujete pri prodaji kriptovalut, morate za svojo storitev obračunati 8,5% davek na finačne storitve – DFS.

Finančne storitve, oproščene plačila DDV, so v skladu z Zakonom o davku na finančne storitve – ZDFS (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS).

Po d) točki 3. člena ZDFS so predmet obdavčitve z DDV tudi transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo. V skladu s 6. členom ZDFS je davčna osnova nadomestilo (provizija), ki ga je davčni zavezanec prejel kot plačilo v zvezi z opravljeno finančno storitvijo. Določba d) točke 3. člena ZDFS se sicer nanaša na zakonito plačilno sredstvo, vendar pa je treba to določbo razlagati glede na določbo 4.d) točke 44. člena ZDDV-1, kot izhaja iz obrazložitve člena 135(1)(e) Direktive o DDV v zadevi C-264/14 (David Hedquist). ZDFS namreč določa obveznost plačevanja DFS za finančne storitve, ki so po zakonu, ki ureja sistem DDV, oproščene plačila DDV.

Avtor: Mitja Glavnik

Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Kriptovalute.si

Kriptovalute.si združuje uveljavljene strokovnjake s področja informatike, financ, novinarstva in medijev. Osnovni namen je ponuditi kvalitetne in neodvisne informacije iz sveta kriptovalut in zagotoviti strokovno upravljanje kriptovalut znotraj osebnega premoženja posameznika.

Kadarkoli nas lahko kontaktirate preko telefona: 071/377 757 ali spletnega kontaktnega obrazca.

Anketa

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
57.924,81
57.924,81
2.47%
Ethereum
2.819,99
2.819,99
2.55%
Tether
0,942355
0,942355
0.02%
Binance Coin
515,32
515,32
0.63%
Solana
123,46
123,46
5.1%
USDC
0,942499
0,942499
0.09%
Lido Staked Ether
2.815,56
2.815,56
2.53%
XRP
0,462422
0,462422
0.75%
Toncoin
5,66
5,66
4.22%
Dogecoin
0,136236
0,136236
7.73%

Nakup, menjava, prodaja

Kriptomat